Oye Kake, Mumbai – India

Share

 

Photo credits: Aspire Studios
Design: Saniya Kantawala Design

Oye Kake
Restaurant 2 & 3 First Floor, Bombay Hub Z – Wing Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013, India
Phone: +91 96190 03333


Share